خداحافظی شینجی میکامی با ژانر وحشت

خداحافظی شینجی میکامی با ژانر وحشت: افسانه رزیدنت اویل به دنبال تجربیات جدید

شینجی میکامی، خالق افسانه‌ای سری رزیدنت ایول، پس از سال‌ها حضور درخشان در صنعت بازی‌های ویدیویی و خلق عناوین ماندگار در ژانر وحشت، تصمی...

ادامه مطالعه